• Câu lạc bộ
  Nơi trao đổi, thảo luận và chia sẻ thông tin về các cựu học sinh của trường.
 • Câu lạc bộ
  Nơi các ý tưởng sáng tạo của em học sinh giao lưu và học hỏi với nhau.
 • Y tế học đường
  Cách giữ gìn vệ sinh học đường và phòng tránh một số bệnh thường gặp.
HIỆU TRƯỞNG
 

Thầy Đỗ Văn Tây

(1994 - 2004)

Cô Lê Thị Huệ

(2004 - tháng 8/2010)

 

Cô Hồ Thị Thu Thanh

(Tháng 9/2010 đến nay)

     

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Cô Nguyễn Thị Phú Thầy Trang Thanh Thầy Phạm Tín Dũng
(1999 - 2006) (1994 - 1999) (1999 - đến nay)
  (2006 - 2011)  

 

Thầy Nguyễn Trọng Khá*
Tổ Ngoại ngữ (1994 - 1997)

Thầy Huỳnh Hường
Tổ Toán Tin

Thầy Trần Văn Lưu
Tổ Toán Tin

Thầy Nguyễn Cao Triết
Tổ Toán Tin

Cô Hàng Thị Kim Lan
Tổ Ngữ văn

Thầy Trương Văn Tường
Tổ Ngoại ngữ

 

   
Cô Phan Thị Ngọc Hương
Tổ văn phòng
Thầy Trương Cừ *
Tổ Hóa Sinh
Cô Trần Thị Nhựt
Tổ Hóa Sinh

DANH SÁCH CB-GV-CNV TRƯỜNG THCS NGUYỄN KHUYẾN

Website liên kết

 • Icon 01
 • Icon 02
 • Icon 03
 • Icon 04
 • Icon 05
 • Icon 06
 • Icon 03
 • Icon 02